Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đầu tư Địa ốc Bến Thành
tt
(TBTCO) - Công ty Đầu tư Địa ốc Bến Thành vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho chào bán 10.219.050 cổ phiếu ra công chúng, với mệnh giá 10.000 đồng/cố phiếu.