Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đầu tư dịch vụ hàng không
Đầu tư cảng hàng không
(TBTCO) - Các hãng hàng không không được chiếm quá 30% tỷ lệ vốn điều lệ đối với doanh nghiệp (DN) cảng hàng không và DN cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách hoặc nhà ga hàng hóa.