Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đầu tư kỷ lục
(TBTCO) - Đây là tổng vốn tín dụng và vốn cổ phần của IFC tại 83 dự án trải rộng trên khắp khu vực Đông Á -Thái Bình Dương trong năm tài chính 2013, tăng khoảng 15% so với năm ngoái.