Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đầu tư ngoài ngành
VIcem
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có báo cáo đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) năm 2018.
thoái vốn nhà nước ngoài ngành
(TBTCO) - Theo chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước gửi báo cáo về lộ trình thoái vốn giai đoạn 2016-2020 trước ngày 31/1/2016, nhưng đến thời điểm này, Bộ Tài chính chưa nhận được báo cáo của các đơn vị.
thoái vốn ngoài ngành
(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2015 các TĐ, TCT nhà nước đã thoái được gần 5 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư vào 5 lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm, thu về hơn 4,6 nghìn tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư vào 5 lĩnh vực nhạy cảm cần phải thoái tiếp là gần 15,7 nghìn tỷ đồng.
tap doan dau khi
(TBTCO) - Công ty mẹ được quyền sử dụng vốn, tài sản thuộc quyền quản lý của mình để đầu tư ra ngoài Công ty mẹ. Việc sử dụng tài sản có liên quan đến đất đai để đầu tư ra ngoài Công ty mẹ phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai.
doanh nghiệp nhà nước
(TBTCO) - Còn khoảng hơn 16 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước cần thoái hết theo yêu cầu của Chính phủ từ nay đến hết năm 2015. Cản trở lớn nhất hiện nay là liệu các DNNN có quyết tâm muốn làm theo đúng kế hoạch hay không?
thoai von
(TBTCO) -Theo Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển DN, tính đến cuối tháng 9/2014 Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã thoái 3.488 tỷ đồng vốn đầu tư ngoài ngành, gấp 3,6 lần năm 2013.
VPBank
(TBTCO) - Đây là thương vụ nhằm thực hiện chủ trương thoái vốn đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng.
NQ15
(TBTCO) - Doanh nghiệp sẽ được bán cổ phần theo phương thức thỏa thuận với mức giảm giá tối đa 10%, nếu đấu giá 1 lần không thành công. Đây là một trong những nội dung đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn Nghị quyết số 15/NQ-CP, nhằm đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn tại DNNN.
BT VDD
(TBTCO) - Đó là chia sẻ của Bộ trưởng Vũ Đức Đam về câu chuyện thoái vốn đầu tư ngoài ngành của các DNNN. Bộ trưởng cho biết, thoái vốn theo nguyên tắc thị trường nhưng phải “có lùi, có tiến”. Không thể vì bức xúc mà phải thoái vốn bằng mọi giá để làm thất thoát tài sản nhân dân, gây rối loạn thị trường.