Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đầu tư ra nước ngoài
Cao su
(TBTCO) - Đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp trong 10 năm qua đã có những chuyển biến lớn. Giai đoạn tới, cần mạnh dạn thúc đẩy và có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư, tham gia liên doanh liên kết tại những nước có nền nông nghiệp phát triển cao.
dầu khí
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước năm 2019 so với năm 2018 chưa chuyển biến tích cực, chưa đạt kỳ vọng. Trong các lĩnh vực, chỉ có viễn thông, kinh doanh xăng dầu, dịch vụ dầu khí, là phát sinh lãi, một số lĩnh vực lãi thấp hoặc lỗ.
NT
(TBTCO) - Dự thảo Nghị định về đầu tư ra nước ngoài, hướng dẫn Luật Đầu tư 2020 đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng đã sửa đổi trách nhiệm của một số bộ, ngành và cơ quan theo hướng tập trung vào công tác quản lý chuyên môn của các cơ quan.
ĐT
(TBTCO) - Cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp…; cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước… là những trường hợp không được đầu tư ra nước ngoài theo dự thảo Nghị định về đầu tư ra nước ngoài.
Úc
(TBTCO) - Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 11 tháng năm 2019 đạt 458,8 triệu USD với 177 dự án.
Vốn nước ngoài
(TBTCO) - Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 8 tháng năm 2019 đạt 439 triệu USD và có 30 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam.
Đầu tư
(TBTCO) - Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 5 tháng năm 2019 đạt 183,1 triệu USD.
KHCN
(TBTCO) - Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 4 tháng năm 2019 đạt 149,5 triệu USD, với 23 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư từ Việt Nam.
pti
(TBTCO) - Định hướng đến năm 2030, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm nghiên cứu đầu tư ra các thị trường bảo hiểm nước ngoài (trong đó có Lào và Campuchia) để mở rộng cơ hội kinh doanh.