Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đầu tư theo chỉ số
chung khoan phai sinh 2
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa phối hợp với Hiệp Hội các chuyên gia phân tích chứng khoán Nhật Bản (SAAJ) tổ chức buổi Hội thảo với chủ đề "Quản lý rủi ro trên thị trường chứng khoán phái sinh - Kinh nghiệm của Nhật Bản".