Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đầu tư trở lại nền kinh tế hơn 131 ngàn tỷ đồng
TRần Xuân Hà
(TBTCO) - Năm 2014, bất chấp khó khăn chung của nền kinh tế, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định, với tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 52.680 tỷ đồng; tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế của các DN bảo hiểm ước đạt 131.371 tỷ đồng.