Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đầu tư vào Bà Rịa-Vũng Tàu 2015
dau tu
(TBTCO) - UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa tổ chức Ngày hội đầu tư Xuân Ất Mùi 2015 thu hút sự tham gia của khoảng 300 nhà đầu tư, đồng thời trao giấy chứng nhận đầu tư cho 9 nhà đầu tư với tổng số vốn đăng ký hơn 2.600 tỷ đồng.