Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đầu tư vào tây bắc
doanh nghiệp đầu tư vào tây bắc
(TBTCO) - Để phát triển kinh tế-xã hội khu vực Tây Bắc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đặt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức tối thiểu 15% (cao hơn các khu vực khác). Đồng thời, DN đầu tư khu vực Tây Bắc sẽ được hưởng nhiều ưu đãi tín dụng.