Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đầu tư xây dựng cơ bản
giải ngân
(TBTCO) - 8 tháng đầu năm, khối lượng giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ước đạt 5.919,7 tỷ đồng, bằng 42,6% kế hoạch năm.
kho bạc
(TBTCO) - Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), dự kiến đến ngày 30/6, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 là hơn 153.676 tỷ đồng, đạt 34,2% kế hoạch. So với cùng kỳ năm 2019, đã tăng hơn 46.526 tỷ đồng về giá trị, tăng 4,4% về tỷ lệ so với kế hoạch vốn.
NC
(TBTCO) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), 4 tháng đầu năm, khối lượng giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 2.303,5 tỷ đồng, bằng 16,48% kế hoạch năm.
Bản Mồng
(TBTCO) - 3 tháng đầu năm 2020, khối lượng giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên tổng vốn từ ngân sách nhà nước đã giao của Bộ NN&PTNT ước đạt 1.514 tỷ đồng, bằng 10,83% kế hoạch năm. Một trong những nguyên nhân chính khiến tỷ lệ giải ngân chưa cao do tác động bởi dịch bệnh Covid-19.
xây dựng cơ bản
(TBTCO) - Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tính đến ngày 31/3 thuộc kế hoạch năm 2020 là 57.508,5 tỷ đồng, ước đạt 12,8% kế hoạch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN.
dự án đầu tư
(TBTCO) - Báo cáo của Sở Tài chính Ninh Bình cho biết, trong năm 2019, đơn vị đã thẩm tra và trình phê duyệt quyết toán 93 công trình, dự án. Qua thẩm tra, đơn vị đã cắt giảm 7,18 tỷ đồng do sai chế độ, khối lượng, định mức.
Bộ NN&PTNT
(TBTCO) - Theo Bộ NN&PTNT, tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 được giao là 14.625 tỷ đồng; trong đó vốn trong nước 1.265 tỷ đồng, vốn ODA 2.360 tỷ đồng, vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) 11.000 tỷ đồng. 11 tháng, khối lượng giải ngân ước đạt 9.015,4 tỷ đồng, bằng 61,6% kế hoạch năm.
Bộ NN&PTNT
(TBTCO) - 10 tháng năm 2019, khối lượng giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngành Nông nghiệp ước đạt 7.773,2 tỷ đồng, bằng 53,2% kế hoạch năm.
bình thuận
(TBTCO) - Trong tháng 9, tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, trong đó tập trung chỉ đạo các công trình trọng điểm, ưu tiên công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt kế hoạch