Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đầu tư xây dựng đường bộ
thu phí đường bộ
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ.