Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dây giềng lưới đánh cá
dây giềng lưới đánh cá
(TBTCO) - Việc áp thuế GTGT 5% với dây giềng và sợi để đan lưới cá được Bộ Tài chính xác định theo hướng dẫn tại Thông tư 219/2013/TT-BTC.