Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đẩy mạnh cải cách hành chính
GD- ĐT Hải Phòng
(TBTCO) - Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) Hải Phòng cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết 1.331 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), trong đó có 1.230 hồ sơ được tiếp nhận qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
chi cục thuế khu vực thanh oai chương mỹ
(TBTCO) - Để thông tin về chính sách thuế, cũng như trao đổi những vấn đề liên quan đến thuế đối với người nộp thuế, hiện nay 100% cán bộ công chức của Cục Thuế Hà Nội đã sử dụng thư điện tử để trao đổi thường xuyên với người nộp thuế.
thuế cao bằng
(TBTCO) - Để thực hiện có hiệu quả Quyết định 216/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về kế hoạch cải cách quản lý thuế giai đoạn 2019 - 2020, Cục Thuế Cao Bằng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin theo chỉ đạo của ngành; rà soát, cắt giảm các thủ tục rườm rà nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế.