Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đẩy mạnh sử dung dịch vụ công trực tuyến của kho bạc
KBNN Ninh Thuận
(TBTCO) - Để đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của kho bạc trên địa bàn, UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có Chỉ thị số 06/CT-UBND về tăng cường sử dụng DVCTT Kho bạc Nhà nước (KBNN) trong công tác quản lý ngân sách nhà nước.