Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm
KCN nghệ an
(TBTCO) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An, tỉnh đang tập trung các giải pháp nhằm xử lý vướng mắc trong công tác giải phóng, giải quyết dứt điểm các thủ tục cho các nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.
dự án trọng điểm
(TBTCO) - Lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm năm 2015.