Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đẩy nhanh tiến độ xây dựng
bệnh viện tư nhân
(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vừa ký ban hành Công văn số 3623/UBND-KH&ĐT về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành xây dựng các bệnh viện tư nhân trên địa bàn Thành phố.