Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ĐB Đinh Trịnh Hải
ĐTH
(TBTCO) - Sáng 4/11, các ĐB Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).