Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ĐB Huỳnh Nghĩa ( Đà Nẵng)
huỳnh nghĩa
(TBTCO) - "Theo luật hiện hành tòa án cấp huyện có thể xét xử những vụ án 15 năm tù mà trước đây thuộc cấp tỉnh, như vậy không thể nói thẩm phán cấp huyện yếu năng lực mà giao lại cho cấp tỉnh theo dự thảo Luật".