Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đề án
nguồn nước
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất, do cơ quan trung ương thực hiện.
9
(TBTCVN) - Dự thảo Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 đã được Bộ Tài chính hoàn thiện để trình Chính phủ xem xét, ban hành tới đây.
smart train
(TBTCO) - Bộ Tài chính, Tổ chức đào tạo Smart Train và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa phối hợp tổ chức hội thảo, với chủ đề “Giải pháp áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS dành cho ngân hàng – Chia sẻ kinh nghiệm triển khai IFRS thành công”.
chủ tịch nước
(TBTCO) - Chiều 9/9, tại Phủ Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.
stb
(TBTCO) - Eximbank và Sacombank là 2 ngân hàng có mối quan hệ gần gũi nhất định, nhưng tệp khách hàng của mỗi ngân hàng một khác, thể hiện đặc điểm kinh doanh riêng của từng ngân hàng. Theo đó, cơ hội lẫn rủi ro cũng có những khác biệt...
cục thuế đà nẵng
(TBTCO) - Cùng với các biện pháp hỗ trợ người nộp thuế làm thủ tục gia hạn về thuế và tiền thuê đất, Cục Thuế TP. Đà Nẵng sẽ triển khai các đề án chống thất thu, nhất là lĩnh vực có rủi ro cao về thuế như thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số...
an toàn thông tin
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 6/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025”.
thuế
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có quyết định ban hành Kế hoạch hành động Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, phấn đấu mức độ hài lòng đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công đạt tối thiểu 95% vào năm 2025.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án
(TBTCVN) - Ban Chỉ đạo Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là Trưởng ban đã họp phiên đầu tiên vào ngày 3/7/2021