Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đề án
công trình xây dựng
(TBTCO) - Đề án hoàn thiện hệ thống định mức, giá xây dựng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là một cuộc cách mạng trong quản lý đầu tư xây dung; góp phần nâng cao quản lý các dự án, hạn chế đội vốn; tạo được thị trường xây dựng cạnh tranh; chống thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng.
a nghiệp
(TBTCO) - Đề án “Tạo thuận lợi thương mại Thủ tục hải quan trong hoạt động Logistics và chống ùn tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái” nhằm giúp hàng hóa thông quan nhanh và giảm ùn tắc khu vực. Việc triển khai trước tiên là phục vụ cho khoảng 230 doanh nghiệp lớn và chấp hành tốt pháp luật.
thi công
(TBTCO) - Hà Nội vừa phê duyệt đề án đầu tư xây dựng 4 huyện Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng thành quận đến năm 2025.
chống tham nhũng
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021". Trong đó, đã lượng hóa các mục tiêu về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
thue Dan Phuong
(TBTCVN) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) là một trong những hệ thống tiếp tục có đợt cải cách mạnh mẽ thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, theo chủ trương chung của Bộ Tài chính.
xây dựng nông thôn mới
(TBTCO) - Tính đến nay, 99,7% số xã trên toàn quốc đã được lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã. Các đồ án quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới là cơ sở tiền đề cho xây dựng “Đề án xây dựng xã nông thôn mới để triển khai xây dựng nông thôn mới tại các xã trên toàn quốc”.
thue Ung Hoa
(TBTCVN) - Việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy là việc khó, đụng chạm đến quyền lợi của cán bộ, công chức thuế, do đó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Tuy nhiên, với cách làm bài bản, đến thời điểm này việc sáp nhập đã diễn ra ổn định, thuận lợi.
kế toán
(TBTCO) - Triển khai quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án Tổng Kế toán nhà nước, đến nay Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị để trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ khung pháp lý và ban hành theo thẩm quyền văn bản hướng dẫn thực hiện.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp.
(TBTCO) - Chiều 24/9, chủ trì cuộc họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng cho biết, phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở đã đạt kết quả tích cực, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hiệu quả làm việc trong cơ quan, công sở.