Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đề án
học-viện-ngân-hàng.jpg
(TBTCO) - Sáng 2/11, tại Hà Nội, Học viện Ngân hàng tổ chức khai giảng chương trình đào tạo giảng viên nguồn (TOT) về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Fintech.
khởi nghiệp
(TBTCO) - Năm 2020, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam đã vươn lên đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Vì vậy, cần nghiên cứu xây dựng chính sách ưu đãi dành riêng cho các quỹ đầu tư vào các công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy nguồn vốn đầu tư.
cuộc họp đề án
(TBTCO) - Sáng 13/10, cho ý kiến vào Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, đại diện đến từ các bộ, ngành đều thống nhất cho rằng, cần thiết phải có đề án này, để tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp.
thứ trưởng vũ thị mai
(TBTCO) - Tại cuộc họp bàn về dự thảo “Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai khẳng định, Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm làm đầu mối kiểm tra chuyên ngành là phù hợp quy định pháp luật hiện hành.
văn phòng chính phủ
(TBTCO) - Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, nếu thực hiện tốt, cải cách này sẽ rất triệt để, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng.
Cục Kiểm định hải quan triển khai Trạm kiểm định di động
(TBTCVN) - “Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu được Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét phê duyệt
ktcn
(TBTCO) - Cơ quan hải quan là đầu mối kiểm tra hàng hóa tại cửa khẩu sẽ loại bỏ “gánh nặng” thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan nhà nước theo đúng chỉ đạo của Chính phủ…
kiem tra chuyen nganh
(TBTCO) - Theo đánh giá của các chuyên gia, đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu” sẽ tiết giảm chi phí, thời gian, công sức; thông qua đó nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt; giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, vững vàng hội nhập.
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Theo đề án mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu thuế đã được Bộ Tài chính trình Chính phủ, một số nguồn thu mới được đưa vào quản lý. Tuy nhiên, đề án cũng đề cập rõ mục tiêu xây dựng đề án không phải để tăng thuế suất, mà tăng phạm vi đánh thuế, đảm bảo bao quát nguồn thu.