Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đề án nâng cao năng lực thẩm định giá
Giải pháp nâng cao năng lực ngành Thẩm định giá Việt Nam
(TBTCVN) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu trả lời phỏng vấn TBTCVN xung quanh Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động thẩm định giá của Việt Nam giai đoạn 2013-2020” vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.