Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đề án thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi
trợ cấp người có công
(TBTCO) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) cho biết, trước mắt chưa thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện.