Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo
thi tuyển lãnh đạo
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa giao Bộ Nội vụ hoàn thiện Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng".