Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đề án trí thức trẻ
đội ngũ trí thức ở hà giang
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có công văn số 5546 trả lời UBND tỉnh Hà Giang về hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án trí thức trẻ của tỉnh Hà Giang giai đoạn 2013-2020.