Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đề án truyền hình
n
(TBTCO) - Thông tư liên tịch 145 /2014/TTLT-BTC-BTTTT mới được ban hành quy định rõ về việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.