Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đề án tuyển sinh của ĐHQGHN
qg
(TBTCO) - Đến nay, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã xây dựng được 4.500 câu hỏi nguồn, đào tạo được 50 cán bộ có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao chuyên biên soạn câu hỏi cho bài thi chuẩn hóa đánh giá năng lực.