Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Để đường bẩn
Bảo trì đường bộ
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Đinh La Thăng đã kiên quyết như vậy khi không hài lòng về công tác bảo trì đường bộ thời gian vừa qua.