Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa De La Rue
tien
(TBTCO) - De La Rue, nhà máy sản xuất tiền giấy thương mại lớn nhất thế giới, hiện không chắc chắn về khả năng tiếp tục hoạt động trong tương lai vì thiếu… tiền.