Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đề nghị gia hạn nộp thuế
cục-thuế-bắc-ninh.jpg
(TBTCO) - Thống kê của Cục Thuế Bắc Ninh cho thấy, tính đến hết ngày 30/7, trên địa bàn có 2.030 doanh nghiệp, tổ chức nộp giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ, với tổng số tiền đề nghị gia hạn hơn 1.099 tỷ đồng.
cục-thuế-thái-nguyên.jpg
(TBTCO) - Thông tin nhanh từ Cục Thuế Thái Nguyên cho biết, đến hết ngày 24/7 trên địa bàn đã có 1.794 doanh nghiệp (DN), tổ chức, cá nhân nộp giấy đề nghị gia hạn, với số thuế đề nghị gia hạn là 477 tỷ đồng.
cục-thuế-phú-yên.jpg
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế Phú Yên cho biết, tính đến hết ngày 24/7, trên địa bàn có 1.159 doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp giấy đề nghị được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, với tổng số tiền đề nghị gia hạn là hơn 120,6 tỷ đồng.
chi cục thuế đống đa
(TBTCO) - Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc tích hợp 93 thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong đó bao gồm dịch vụ khai thuế, dịch vụ nộp thuế, dịch vụ khai giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất.
cục-thuế-bình-định
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế Bình Định cho biết, tính đến cuối tháng 4, trên địa bàn tỉnh đã có 426 doanh nghiệp nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, với tổng số tiền đề nghị gia hạn là 129,8 tỷ đồng.
chi cục thuế nam từ liên
(TBTCO) - Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, đến ngày 26/4/2020 toàn quốc đã có hơn 46.500 giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế thông qua dịch vụ thuế điện tử eTax với tổng số thuế đề nghị được gia hạn khoảng 7.374,1 tỷ đồng.
chi cục thuế đống đa
(TBTCO) - Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, đến ngày 17/4/2020, tức khoảng hơn 1 tuần kể từ thời điểm Nghị định 41 được Chính phủ ban hành, đã có hơn 14.500 hồ sơ nộp giấy đề nghị gia hạn. Hiện cơ quan thuế vẫn đang tiếp tục nhận giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế.