Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đề tài khoa học
cục-thuế-thanh-hóa.jpg
(TBTCO) - Tại hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ 5, giai đoạn 2016-2020, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Cục Thuế Thanh Hóa đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 cá nhân; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 cá nhân.
hội đồng nghiệm thu đề tài
(TBTCO) - Sáng 6/1/2020, tại Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính, nhóm nghiên cứu đã bảo vệ thành công xuất sắc đề tài khoa học “Xây dựng thị trường vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam”. Đây là đề tài khoa học được đánh giá có giá trị thực tiễn cao.
KBNN Quảng Ninh
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Ninh vừa bảo vệ xuất sắc đề tài khoa học “Kiểm soát chi (KSC) thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) theo mô hình thống nhất đầu mối”. Đề tài được đánh giá có nhiều giải pháp giúp công tác KSC ngân sách ngày càng hoàn thiện.
phòng thí nghiệm
(TBTCO) - Thông tư 08/2018/TT-BGDĐT quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập sẽ có hiệu lực từ 27/4/2018.
(TBTCO) - Cục Hải quan thành phố Hà Nội vừa bảo vệ thành công 2 đề tài nâng cao chất lượng hoạt động quản lý, kiểm soát hải quan, trước Hội đồng nghiệm thu của Tổng cục Hải quan năm 2013. Đây là một trong những nỗ lực của Hải quan Hà Nội, nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý, giám sát hải quan.