Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đề tài khoa học
KBNN Quảng Ninh
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Ninh vừa bảo vệ xuất sắc đề tài khoa học “Kiểm soát chi (KSC) thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) theo mô hình thống nhất đầu mối”. Đề tài được đánh giá có nhiều giải pháp giúp công tác KSC ngân sách ngày càng hoàn thiện.
phòng thí nghiệm
(TBTCO) - Thông tư 08/2018/TT-BGDĐT quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập sẽ có hiệu lực từ 27/4/2018.
(TBTCO) - Cục Hải quan thành phố Hà Nội vừa bảo vệ thành công 2 đề tài nâng cao chất lượng hoạt động quản lý, kiểm soát hải quan, trước Hội đồng nghiệm thu của Tổng cục Hải quan năm 2013. Đây là một trong những nỗ lực của Hải quan Hà Nội, nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý, giám sát hải quan.