Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa để xảy ra đốt pháo
đốt pháo
(TBTCO) - Ngày 24/2, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn 963/UBND-TH3 về việc “Xử lý trách nhiệm trong vụ việc đốt pháo nổ trên địa bàn phường Hà An, Thị xã Quảng Yên” đối với Chủ tịch UBND phường và Trưởng Công an phường Hà An.