Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đề xuất tăng giá điện
giá điện
(TBTCO) - Từ đầu năm đến nay, giá than bán cho điện đã được điều chỉnh tăng 2 lần, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Bộ Tài chính vẫn chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào liên quan đến việc điều chỉnh giá điện.