Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đếm cả ngày
(TBTCO) - 18 nhân viên ngân hàng ở Côn Minh, Trung Quốc đã phải mất cả ngày ngồi đếm 5.000 nhân dân tệ (tương đương với gần 820 USD) tiền phạt, do chủ quán mỳ trả bằng đồng hào (1/10 nhân dân tệ) cho một người phụ nữ họ Wu vì tội hành hung.