Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đêm Doanh nghiệp 2019
dem danh nghiep
(TBTCO) - Thời gian qua, khu vực doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh, đóng góp hơn 30% ngân sách nhà nước cho Hà Nội, tạo công ăn việc làm cho hơn 50% lao động và ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô.
dem dn
(TBTCO) - Thông tin từ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội cho biết, năm nay Đêm Doanh nghiệp 2019 được tổ chức vào ngày 11/10 với chủ đề “Doanh nghiệp Thủ đô làm theo lời Bác”, sẽ tôn vinh gần 200 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh.