Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đến 22/9
kiểm tra sau thông quan
(TBTCO) - Tính đến ngày 22/9, lực lượng kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) hải quan đã tiến hành 1.835 cuộc kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm), ra quyết định truy thu thuế 1.209 tỷ đồng; thực thu vào ngân sách nhà nước (NSNN) 1.189 tỷ đồng (gấp 2,3 lần cùng kỳ năm 2014), đạt 74% chỉ tiêu.
cải cách hành chính thuế
(TBTCO) - Sáng 11/9, Cục Thuế Hà Nội tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp (DN) về các chính sách thuế mới, với khoảng 500 DN tham gia. Nội dung là các chính sách mới, cải cách, giảm thủ tục hành chính, kê khai thuế, tạo thông thoáng cho các DN.