Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dệt kim đông phương
xử lý nọ tại vinatex
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến, cho phép Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Phương, thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), xử lý khoản nợ không có khả năng thu hồi gần 15 tỷ đồng bằng nguồn lợi nhuận sau thuế, phát sinh từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (31/12/2011), đến thời điểm chuyển thành công ty cổ phần.