Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ĐHCĐ
cmx
(TBTCO) - Công ty CP Camimex Group (mã Ck CMX) vừa tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với nhiều nội dung được thông qua, trong đó là nội dung phát hành 13,2 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 11.
the gioi di dong
(TBTCO) - Công ty CP Đầu tư thế giới di động (mã Ck MWG) vừa tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2018 với nhiều nội dung được thông qua, trong đó đáng chú ý là kế hoạch kinh doanh năm 2018 với lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2.603 tỷ đồng.
sbt
(TBTCO) - Ngày 20/11, Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (mã Ck SBT) sẽ tổ chức đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên niên độ 2017 - 2018 nhằm thông qua nhiều nội dung, trong đó có phương án mua thêm 83,6 triệu cổ phiếu quỹ mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
hqc
(TBTCO) - Ngày 20/5, ĐHCĐ thường niên 2017 Công ty CP Bất động sản Hoàng Quân (mã Ck HQC) đã thông qua nhiều nội dung, trong đó đáng chú ý là kế hoạch kinh doanh năm 2017 với mục tiêu lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng, gấp gần 10 lần mức đạt được trong năm 2016.
tran ba duong
(TBTCO) - Chia sẻ tại ĐHCĐ thường niên 2017 vừa diễn ra ở TP. Hồ Chí Minh, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT CtyCP Ô tô Trường Hải (THACO) cho biết, quý 1/2017, công ty thực hiện tổng doanh thu 13.088 tỷ đồng; lãi sau thuế 1.249 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch cả năm.
BSC
(TBTCO) - ĐHCĐ thường niên của CtyCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã thông qua việc BSC tham gia TTCK phái sinh trên cả 3 mảng hoạt động (môi giới, tự doanh, tư vấn đầu tư), đăng ký cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ và thành viên tạo lập thị trường.
sii
(TBTCO) - ĐHCĐ thường niên CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn (mã Ck SII) vừa họp và thông qua nhiều nội dung, trong đó đáng chú ý là việc không chia cổ tức của năm 2015 và chuyển toàn bộ nguồn lợi nhuận chưa phân phối (107,1 tỷ đồng) sang năm 2016.
nuoc
(TBTCO) - Cty CP Sản xuất Kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách dự họp ĐHCĐ thường niên 2016.
tna
(TBTCO) - CtyCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã Ck TNA) vừa họp ĐHCĐ thường niên 2016 và thông qua nhiều nội dung, trong đó đáng chú ý là phát hành 2,11 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 41,1 ngay trong năm nay.