Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ĐHQGHN: việc xét tuyển kỳ thi đánh gia năng lực
thi
(TBTCO) - Trong 4 ca thi tại một cụm ở Hà Nội gồm 3 điểm thi, trong 5.019 thí sinh, đã có thí sinh đạt 124/140 điểm. Số điểm 70 trở lên đạt 75,6%.