Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa di chuyển chuồng trại
(TBTCO) - Với số tiền này, 150 hộ nghèo được hỗ trợ kinh phí theo Nghị quyết 30a ở huyện Hà Quảng (Cao Bằng) để đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà.