Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đi qua
20 nam thoi bao tai chinh viet nam
(TBTCO) - Thoáng chốc, Thời báo Tài chính Việt Nam đã tròn 20 tuổi. Cũng chẳng bất ngờ vì chỉ cần 3 dấu mốc, những người làm thư ký đều biết 1 năm chạy đua cùng sự kiện đã đi qua Số báo 30/5 và 1/5, 21/6, 2/9. Kìa Tết rồi! Một năm là vậy thì 20 năm cũng chẳng là bao.