Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dịch cúm lợn
(TBTCO) - Từ những vụ khủng bố cho đến động đất, sóng thần, khủng hoảng tài chính ngành bảo hiểm đã phải chi trả hàng tỷ USD. Dưới đây là những thảm họa tốn kém nhất đối với ngành bảo hiểm trong thập kỷ vừa qua do Tập đoàn bảo hiểm Zurich, trụ sở Bắc Mỹ công bố.