Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Dịch vụ bảo trì phần mềm
(TBTCO) - Hồ sơ đề xuất, báo giá “Dịch vụ bảo trì phần mềm hệ thống quản lý giám sát xe chuyên dùng” được phát hành miễn phí từ 9h00 ngày 17/9/2019 đến trước 8h00 ngày 21/9/2019.
(TBTCO) - VietinBank chuẩn bị tổ chức phát hành yêu cầu báo giá trong nước gói mua sắm Dịch vụ bảo trì phần mềm hệ thống quản lý giám sát xe chuyên dùng.