Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dịch vụ công
KBNN Hậu Giang
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hậu Giang vừa tổ chức triển khai, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) cho các đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS), chủ đầu tư có mở tài khoản giao dịch tại KBNN tỉnh.
SGD KBNN
(TBTCO) - Với mục tiêu đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ cao trên diện rộng, Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước (SGD KBNN) vừa tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn cho 40 đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS), về lĩnh vực này.
dịch vụ công
(TBTCO) - Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia.
dịch vụ công
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức viên chức và cơ quan có thẩm quyền.
phương thức điện tử
(TBTCO) - Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính “Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung”, trong lĩnh vực cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng.
DVCTT
(TBTCO) - Cũng như các đơn vị kho bạc trong toàn hệ thống, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Kiều, Cần Thơ đang tích cực đưa ra các biện pháp để khuyến khích đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS) trên địa bàn tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của kho bạc.
dịch vụ công
(TBTCO) - Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Nam, tính đến thời điểm này, số lượng dịch vụ công trực tuyến (DVC TT) mức độ 3, 4 chiếm tỷ lệ khoảng 26% tổng số thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh.
KBNN
(TBTCO) - Công tác thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) thời gian qua đã có nhiều đổi mới, cải cách, mang lại những kết quả tích cực. Với mục tiêu lấy khách hàng làm trọng tâm và tiến tới kho bạc điện tử, KBNN tiếp tục đưa ra định hướng cải cách cho công tác này.
Hà Nội
(TBTCO) - Đến nay toàn TP. Hà Nội đã có 1.055 dịch vụ công trực tuyến, đạt 55% thủ tục hành chính của thành phố được triển khai cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4. Năm 2019, thành phố phấn đấu 100% dịch vụ công phải được thực hiện trực tuyến mức mức độ 3, 4.