Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dịch vụ công
kho bạc
(TBTCO) - Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính đến ngày 30/6, tổng số đơn vị sử dụng ngân sách đã đăng ký tham gia dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) (bao gồm cả cấp huyện) đạt 91,5%. Hệ thống KBNN phấn đấu đến 31/12/2020 đạt 100% đơn vị sử dụng ngân sách sử dụng DVCTT.
undp
(TBTCO) - Sau 7 tháng triển khai, Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) đã tích hợp 750 dịch vụ công trực tuyến (359 DVC dành cho người dân, 414 DVC dành cho doanh nghiệp). Dịch vụ thanh toán trực tuyến đã tích hợp, cung cấp với 6 bộ ngành và 33/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
KBNN lai Châu
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lai Châu đã thực hiện tốt vai trò tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc quản lý, điều hành ngân sách trên địa bàn.
MTD
(TBTCO) - Dịch vụ công đăng ký ô tô, xe máy mới nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp trong nước dự kiến sẽ được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia vào ngày 15/8, đánh dấu thời điểm công bố dịch vụ công thứ 1.000 được tích hợp trên cổng này.
thủ tục hành chính
(TBTCO) - Bộ Tài chính tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa trong lĩnh vực tài chính. Tổng số DVCTT mức độ 3, 4 của ngành Tài chính là 560 DVCTT (đạt tỷ lệ 58,9%). Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Tài chính đã thực hiện tích hợp 101 DVCTT mức độ 4 lên Cổng DVCQG.
dvc
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành triển khai đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia.
Bộ TT&TT
(TBTCO) - Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), hiện có 254 dịch vụ công thuộc quản lý của bộ, trong đó có 211 dịch vụ công thực hiện tại văn phòng bộ và đều sẵn sàng mức độ 4.
DVC
(TBTCO) - Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã triển khai tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) 2 dịch vụ thanh toán trực tuyến “Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình” và “Đóng tiếp BHXH tự nguyện”.
anh moi
(TBTCO) - Kể từ sau hội nghị lần 2 được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ chủ trì giới thiệu “Cổng Dịch vụ công quốc gia và những lợi ích cho doanh nghiệp” đến nay, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đang tích cực khởi động, tham gia.