Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dịch vụ công trực tuyến
KBNN
(TBTCO) - Công tác thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) thời gian qua đã có nhiều đổi mới, cải cách, mang lại những kết quả tích cực. Với mục tiêu lấy khách hàng làm trọng tâm và tiến tới kho bạc điện tử, KBNN tiếp tục đưa ra định hướng cải cách cho công tác này.
Hà Nội
(TBTCO) - Đến nay toàn TP. Hà Nội đã có 1.055 dịch vụ công trực tuyến, đạt 55% thủ tục hành chính của thành phố được triển khai cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4. Năm 2019, thành phố phấn đấu 100% dịch vụ công phải được thực hiện trực tuyến mức mức độ 3, 4.
KBNN
(TBTCO) - Ông Đào Thái Phúc, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội cho biết, trong năm 2019, đơn vị sẽ tập trung kiểm soát các khoản chi ngân sách đúng luật, hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí.
công nghệ thông tin
(TBTCO) - Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến và xây dựng hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tài chính, đồng thời chủ động triển khai ứng dụng các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0.
Hiệp hội KBNN quốc tế
(TBTCO) - Năm 2018, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao với một số dấu ấn nổi bật, góp phần cùng ngành Tài chính hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2018.
KBNN HD
(TBTCO) - Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong năm 2019, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm gắn với phương châm hành động của Chính phủ và chủ trương của Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính.
cơ quan thuế
(TBTCO) - Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 195 thủ tục hành chính (TTHC) hiện đang ở mức độ 1, 2.
Khách hàng đang chờ lĩnh tiền tại KBNN Tuyên Quang.
(TBTCVN) - Thông tư số 61/2014/TT- BTC ngày 12/5/2014 (TT 61) của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Tabmis đã giải quyết được nhiều vướng mắc trong quá trình mở và quản lý tài khoản tại KBNN từ trước đó.
kho bạc
(TBTCO) - Chính thức vận hành và cung cấp trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/2/2018, đến nay, số lượng các đơn vị sử dụng ngân sách đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước ngày càng tăng.