Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dịch vụ công trực tuyến
l
(TBTCO) - Sau 4 năm hoạt động, mô hình Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh đã tạo bước đột phá, đi đầu trong công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính, trở thành mô hình mẫu, có sức lan tỏa trong cả nước.
Dịch vụ công trực tuyến
(TBTCVN) - “Đến nay, cơ quan hải quan đã có 164/183 thủ tục được thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4; 9/183 thủ tục mức độ 3 và chỉ còn một phần tương đối nhỏ DVCTT cung cấp ở mức độ 2 và mức độ 1.
l
(TBTCO) - Từ đầu năm 2018 đến nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Ninh đã triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đối với công tác tài chính nội ngành tại Văn phòng Kho bạc và 14 kho bạc huyện, thị xã, thành phố. Đây là bước cải cách hành chính mạnh mẽ của KBNN Quảng Ninh.
dịch vụ công trực tuyến
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 10/8/2018, Bộ Tài chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) với 961 thủ tục hành chính (TTHC).
DVCTT
(TBTCO) - Tính đến 31/7/2018, TP.Hà Nội đã đưa vào hoạt động 552/1.883 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), trong đó 382 dịch vụ mức 3 và 170 dịch vụ mức 4, chiếm 30% tổng số dịch vụ công của cơ quan hành chính thành phố.
hải quan bình dương
(TBTCO) - Tính từ đầu năm đến tháng 7/2018, Hải quan Bình Dương đã tiếp nhận và giải quyết hơn 7.000 hồ sơ yêu cầu thủ tục hải quan của doanh nghiệp (DN) qua dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 36a/NQ-CP.
chi cục thuế tp.huế
(TBTCO) - Thực hiện Nghị quyết 36a của Chính phủ về chính phủ điện tử, Tổng cục Thuế đã từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Hiện đã có 123 thủ tục hành chính thuế được cung cấp trực tuyến, đạt cấp độ 3.
hải quan hà nội
(TBTCO) - Tính từ 1/1 đến 30/6/2018, ngành Hải quan đã tiếp nhận và giải quyết 52.453 bộ hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của các tổ chức, cá nhân, trong đó có 9.443 doanh nghiệp (DN) tham gia.
chính phủ điện tử
(TBTCO) - Theo bảng xếp hạng kết quả về chỉ số tổng hợp mức độ phát triển chính phủ điện tử (CPĐT) của các bộ, cơ quan ngang bộ năm 2017, Bộ Tài chính đã đứng đầu bảng xếp hạng này.