Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
thủ tục hành chính
(TBTCO) - Bộ Tài chính tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa trong lĩnh vực tài chính. Tổng số DVCTT mức độ 3, 4 của ngành Tài chính là 560 DVCTT (đạt tỷ lệ 58,9%). Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Tài chính đã thực hiện tích hợp 101 DVCTT mức độ 4 lên Cổng DVCQG.
dịch vụ công trực tuyến
(TBTCO) - 63 thủ tục hành chính (TTHC) của cơ quan Bộ Tài chính được tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 kể từ ngày 4/12/2019.
DVCTT
(TBTCO) - Quý II/2019,TP.Hà Nội đã triển khai 1.272 dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 74%. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần đặt mục tiêu phấn đấu năm 2019, 100% dịch vụ công phải được thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó 35% phải thực hiện cấp độ 4.
r
(TBTCO) - Theo các kênh khảo sát đánh giá mức độ hài lòng chung của công dân về chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công (HCC) tại Trung tâm HCC tỉnh Quảng Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2017, 98,7% người dân tham gia giao dịch dịch vụ công đánh giá hài lòng.
Ninh
(TBTCO) - Năm 2017, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) sẽ hoàn thành xây dựng 38 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 cũng như tập trung xây dựng hệ thống thông tin của Bộ GTVT tham gia Cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020.
dich vụ công
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND về việc triển khai vận hành chính thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã hoàn thành xây dựng.
ấn nút
(TBTCO) - 100% các dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi giải quyết của Cục Đường thủy nội địa đã được tiếp nhận, giải quyết qua mạng Internet từ mức độ 3 trở lên (giao dịch và xử lý hồ sơ qua mạng).
dịch vụ công trực tuyến
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản thống nhất danh mục dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3, 4 của thành phố triển khai năm 2016. Theo đó, thành phố triển khai 37 nhóm dịch vụ mới với tổng số 132 DVC trực tuyến mức độ 3, 4.
Lãnh đạo TP ấn nút khai trương hệ thống
(TBTCO) - Ngày 31/7, UBND TP. Hà Nội đã tổ chức khai trương hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại 24 phường thuộc quận Long Biên và Nam Từ Liêm.