Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
t
(TBTCO) - Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 vẫn thấp và nếu không có cách làm mới sẽ không thể đạt mục tiêu 30% trong năm 2020. Đến thời điểm hiện nay, vẫn còn 8 bộ, 25 tỉnh tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 dưới 10%, đây là con số đáng báo động
Bộ TT&TT
(TBTCO) - Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), hiện có 254 dịch vụ công thuộc quản lý của bộ, trong đó có 211 dịch vụ công thực hiện tại văn phòng bộ và đều sẵn sàng mức độ 4.
kho bạc
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) phấn đấu đến năm 2020, 100% các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực có khả năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
thủ tục hành chính
(TBTCO) - Theo ông Mai Xuân Vinh – Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, Sở Tài chính Hà Nội đã áp dụng triệt để dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết thủ tục hành chính là để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.
SGD KBNN
(TBTCO) - Với mục tiêu đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ cao trên diện rộng, Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước (SGD KBNN) vừa tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn cho 40 đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS), về lĩnh vực này.
đăng kiểm
(TBTCO) - 3 tháng cuối năm 2016, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, tiến đến 4 đối với 2 thủ tục thẩm định thiết kế phương tiện giao thông đường sắt và đường bộ; hoàn thiện, đưa vào khai thác các phần mềm đăng kiểm.