Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
kho bạc
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) phấn đấu đến năm 2020, 100% các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực có khả năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
thủ tục hành chính
(TBTCO) - Theo ông Mai Xuân Vinh – Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, Sở Tài chính Hà Nội đã áp dụng triệt để dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết thủ tục hành chính là để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.
SGD KBNN
(TBTCO) - Với mục tiêu đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ cao trên diện rộng, Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước (SGD KBNN) vừa tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn cho 40 đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS), về lĩnh vực này.
đăng kiểm
(TBTCO) - 3 tháng cuối năm 2016, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, tiến đến 4 đối với 2 thủ tục thẩm định thiết kế phương tiện giao thông đường sắt và đường bộ; hoàn thiện, đưa vào khai thác các phần mềm đăng kiểm.