Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dịch vụ hậu cần nghề cá
Đóng tàu
(TBTCO) - UBND tỉnh Phú Yên vừa phê duyệt đợt 4 danh sách 12 ngư dân đủ điều kiện vay vốn đóng mới, cải hoán, nâng cấp tàu khai thác hải sản, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá và vay vốn lưu động theo Nghị định 67 của Chính phủ, với tổng nhu cầu vốn hơn 20 tỷ đồng.
tàu vỏ thép
(TBTCO) - Triển khai Đề án thí điểm đóng mới tàu mẫu vỏ thép khai thác thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá, phục vụ nhu cầu của ngư dân, đến nay, SBIC đã bàn giao được 8 tàu vỏ thép. Tàu Thanh Tuyền 11 là tàu thứ 9 SBIC bàn giao.
thủy sản
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa có công văn gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện miễn thuế môn bài năm 2015 đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.