Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dịch vụ tiêm chủng
tiem chung dịch vu
(TBTCO) - Bộ Y tế vừa có công văn gửi Giám đốc các Sở Y tế, Giám đốc các Bệnh viện, các viện trực thuộc Bộ về việc triển khai điểm tiêm vắc xin tiêm chủng mở rộng tại cơ sở tiêm chủng dịch vụ.