Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dịch vụ tiêu dùng
thương mại dịch vụ
(TBTCO) - Năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 5.059,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6% so với năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá giảm 1,2% (năm 2019 tăng 9,5%).
dịch vụ tiêu dùng
(TBTCO) - Tính chung 11 tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả nước trong tháng 11/2020 ước tính đạt 464,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước.
hang hoa
(TBTCO) - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2019 ước đạt hơn 4.940 nghìn tỷ đồng, tăng 11,86% so với năm 2018.
Tiêu dùng
(TBTCO) - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cao trong tháng 10/2019 và 10 tháng năm 2019 tăng do tình hình thị trường giữ ổn định, nguồn cung dồi dào.
Tiêu dùng
(TBTCO) - 8 tháng năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tiếp tục đạt tốc độ tăng cao so với cùng kỳ năm trước (11,5%), đạt 3,2 triệu tỷ đồng, thể hiện cầu tiêu dùng trong dân tăng.
Tiêu dùng
(TBTCO) - Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng năm 2019 tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước, sức mua tiêu dùng tăng cao, lượng cung hàng hóa trên thị trường dồi dào, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người dân.
ban le
(TBTCO) - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2019 đạt tốc độ tăng cao so với cùng kỳ năm trước (11,5%), thể hiện nhu cầu tiêu dùng trong dân tăng; thị trường tiêu thụ được mở rộng, lượng cung hàng hóa dồi dào.
Dịch vụ
(TBTCO) - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5/2019 ước tính đạt hơn 403 nghìn tỷ đồng, nâng tổng doanh thu bán lẻ và dịch vụ 5 tháng lên ước đạt trên 1,9 triệu tỷ đồng, do mức tiêu dùng người dân tăng cao.