Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dịch vụ tiêu dùng
Ban le
(TBTCO) - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1/2019 ước tính đạt 402,2 nghìn tỷ đồng, tăng 4,4% so với tháng trước và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,4% do nhu cầu tiêu dùng trong dịp tết tăng.
Bán lẻ
(TBTCO) -Năm 2018, các ngành dịch vụ thị trường duy trì tốc độ tăng trưởng tốt với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 4.395,7 nghìn tỷ đồng.
doanh thu hàng hóa
(TBTCO) - Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 11 tháng năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 4 triệu tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,34% (cùng kỳ năm 2017 tăng 9,25%).
Bán lẻ hàng hóa
(TBTCO) - Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 10 tháng năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 3.612,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu
(TBTCO) - Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2018 ước tính đạt 3,235 triệu tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước.
sức mua tiêu dùng
(TBTCO) - Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt hơn 2,49 triệu tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,4% (cùng kỳ năm 2017 tăng 7,98%).
Tiêu dùng
(TBTCO) - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6 ước tính đạt 364,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt hơn 2,120 triệu tỷ đồng.
Doanh thu
(TBTCO) - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5/2018 ước tính đạt 354 nghìn tỷ đồng. 5 tháng đầu năm, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1,752 triệu tỷ đồng.
Dịch vụ tiêu dùng
(TBTCO) - Theo số liệu Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) vừa công bố, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4/2018 ước tính đạt 350,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2017.