Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dịch vụ tiêu dùng
Bán lẻ hàng hóa
(TBTCO) - Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 10 tháng năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 3.612,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu
(TBTCO) - Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2018 ước tính đạt 3,235 triệu tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước.
sức mua tiêu dùng
(TBTCO) - Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt hơn 2,49 triệu tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,4% (cùng kỳ năm 2017 tăng 7,98%).
Tiêu dùng
(TBTCO) - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6 ước tính đạt 364,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt hơn 2,120 triệu tỷ đồng.
Doanh thu
(TBTCO) - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5/2018 ước tính đạt 354 nghìn tỷ đồng. 5 tháng đầu năm, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1,752 triệu tỷ đồng.
Dịch vụ tiêu dùng
(TBTCO) - Theo số liệu Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) vừa công bố, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4/2018 ước tính đạt 350,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2017.
Tiêu dùng
(TBTCO) - Hoạt động thương mại dịch vụ tháng 3/2018 có xu hướng giảm so với tháng trước. Tuy nhiên, 3 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1.048 nghìn tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước.
hàng tết
(TBTCO) - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 2/2018 ước đạt 350.400 tỷ đồng, giảm 0,9% so với tháng 1 và tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2017.
tien
(TBTCO) - Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) vừa lên tiếng cảnh báo người tiêu dùng những dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính.