Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa DID
did
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có văn bản thông báo về việc cổ phiếu của Cty CP DIC - Đồng Tiến (mã CK DID) không còn đủ điều kiện để giao dịch ký quỹ kể từ ngày 9/9/2013.