Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Điểm đến thành phố hàng đầu thế giới 2018
hn
(TBTCO) - Ngày 16/9, Sở Du lịch Hà Nội chính thức vận động người dân và du khách tham gia bình chọn thành phố Hà Nội là một trong 17 điểm đến thành phố hàng đầu thế giới 2018, do Tổ chức Du lịch Thế giới phát động.